Köpvillkor

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR
Leverans sker om inget annat avtalats mot faktura. För leverans mot faktura krävs beviljad kontokredit. Till
kontoansökan ska bifogas registreringsbevis och firmatecknarens personnummer.

 

BETALNING VID FAKTURERING
30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 23 % per år.

 

Ångerrätt

Grundljus Nordic AB tillämpar inte distansavtalslagen på armaturer eftersom dessa är unika för varje order. På övrigt sortiment gäller ångerrätt i  14 dagar efter leverans.

Det går alltså inte att returnera armaturer som man beställt. Detta eftersom varje armatur är unik och tillverkas efter beställning.

2-3 års garanti beroende på tillverkare.

MERVÄRDESSKATT
På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt.

MILJÖAVGIFTER
I samtliga priser ingår miljöavgifter.

 

TRANSPORTSKADA
Anmäl omedelbart skada till transportören när varorna hämtas eller lämnas.
Skadeanmälan lämnas i förekommande fall till transportören. Emballage och frakthandlingar måste sparas för
eventuell begäran om granskning av transportskada.

 

REKLAMATION
Det åligger kunden att snarast undersöka levererad vara. Om brist eller fel föreligger skall kunden omedelbart,
dock senast inom 8 dagar underrätta Grundljus nordic a.b. Detta gäller inte transportskada (se ovan). Retur av
levererad vara får inte ske utan grundljus nordic à.b. medgivande.

Blir varan ändå returnerad, sker detta helt på
kunden egen risk. Grundljus nordic a.b. har följaktligen inget ansvar för sådan vara.
Varor som expedierats felaktigt eller skadats genom brisfällig förpackning, bytes eller krediteras.

Specialprodukter/kundanpassade varor kan ej returneras.

 

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Försålda och levererade varor förblir Grundljus nordic à.b egendom till dess att full likvid erhållits.

 

RESTORDER
Expedieras till grundfakturans pris, frakt- och betalningsvillkor.

 

PRISÄNDRINGAR
Grundljus nordic a.b. reserverar sig för prisändringar utom vår kontroll, t ex valutaförändringar.

 

MODELLÄNDRINGAR
Rätt till ändring av konstruktion, dimension och beteckning förbehålles säljaren utan föregående avisering.

 

FORCE MAJEURE
Om säljaren, genom dennes eller dess leverantör uppkomna arbetsinställelse såsom strejk eller lockout, eller
genom krig, eldsvåda, olyckshändelse eller annat hinder, vartill säljaren ej varit vållande, förhindras fullgöra
leveranser enligt åtagande, berättigar detta icke köparen till skadestånd.

 

EMBALLAGE
Fritt om inget annat anges.

 

RESERVATION
Grundljus nordic à.b. reserverar sig för eventuella tryckfel.