Miljö

Med LED-armaturers långa livslängder slipper du allt trassel med glödlampsbyten

På senare år har en ny typ av teknik för belysning vuxit sig starkare på marknaden. Denna teknik kallas LED (Light Emitting Diode). En viktig anledning till varför LED-tekniken har blivit så populär är att valet av LED gentemot traditionell belysning (glödljus) ger positiva miljöeffekter, energibesparingen kan bli upp till 80% vid användande av den nya tekniken. LED-armaturer avger också betydligt mindre värme och på så sätt kan man spara energi även på andra områden såsom Air Conditioning och liknande. LED-ljuskällor har också mycket lång livstid i jämförelse med traditionella belysningslösningar samt är fritt från tungmetaller (exempelvis kvicksilver) som ofta återfinns i andra typer av lågenergiljuskällor.

 

Miljötänket är genomgående hos oss på Grundljus Nordic. LED-tekniken ger positiva effekter för både slutkund och miljön, då man både sparar mycket pengar på el och underhåll och gör världen lite grönare. Vi arbetar med ledande leverantörer och fabriker i Europa och vid arbeten såsom installationer använder vi oss i stor utsträckning av lokalt anlitad personal för att minska miljöpåverkan i form av resor och utsläpp. Vi ser kontinuerligt över vår verksamhet och undersöker hur vi kan förbättra våra rutiner i hänsyn till miljön i form av källsortering, transport m.m.

 

Vi arbetar utifrån Svensk standard “Miljöledningssystem – kravspecifikation.

 

“Grundljus Nordic skall alltid beakta miljöaspekter i sitt arbete, både vad gäller vår egen verksamhet och de lösningar och förslag som används i uppdragen”