Hög CRI

CRI (Color rendering index), också känt som RA-värde, är ett mått på det som vi i Sverige kallar för färgåtergivning. CRI-värdet talar om för oss hur väl ljuset återspeglar färgen hos det föremål som det träffar. Genom att belysa ett färgstarkt föremål med två olika ljuskällor med olika CRI-värden kan man tydligt se en skillnad mellan högt och lågt värde på färgåtergivningen. Ett område som belyses med ljus från en ljuskälla med lågt CRI-värde ser blekare ut än ett område belyst med ljus av högt CRI. På grund av dessa skillnader i färgåtergivning är CRI-värdet någonting att ta hänsyn till i belysningssituationer då det i allra högsta grad påverkar slutresultatet.

 

Vanligt glödljus har ett CRI-värde om 100 RA och det är ljus med den färgåtergivningen som vi idag använder i hemmet och på andra platser där vi vill vistas i ett behagligt ljus. Ljuskällor med lägre CRI-värde är ofta mer ekonomiska och används således med fördel som exempelvis gatubelysning eller liknande då man söker mycket ljus per krona.

 

LED-industrin har tidigare haft stora problem med att lösa frågan om färgåtergivning då LED-armaturer hitintills haft en dålig färgåtergivning. Men inte längre! En av våra största leverantörer, DGA, kan idag leverera LED-armaturer med en färgåtergivningsgrad nära traditionellt glödljus. Låt Grundljus Nordic hjälpa dig till en bättre ljuslösning!

 

 

CRI 70-80                    CRI 92+

CRI 75-80            CRI 90+